Chính sách vận chuyển, giao nhận

I. Chi phí vận chuyển

Chúng tôi miễn phí vận chuyển mọi sản phẩm bán trên trang Viettel-solution.vn cho khách hàng. Quý khách lưu ý khi nhận hàng không phải trả bất kì chi phí vận chuyển nào cho bên dịch vụ giao hàng.

II. Sử dụng sản phẩm khi nhận hàng

Sau khi Khách hàng đồng ý sử dụng sản phẩm của Viettel. Viettel tiến hành các thủ tục đấu nối dịch vụ cho khách hàng và sau khi hoàn thành nhân viên Viettel liên hệ để bàn giao dịch vụ cho khách hàng.

+ Nhân viên Viettel qua địa chỉ của Khách hàng để bàn giao và hướng dẫn khách háng sử dụng dịch vụ, sau đó thanh toán dịch vụ.

+ Viettel chuyển phát nhanh dịch vụ khách hàng đăng ký ( gồm hợp đồng, thiết bị, hoá đơn …). Sau đó cài đặt từ xa và hướng dẫn khách hàng sử dụng. Khách hàng thanh toán chuyển khoản cho Viettel.