<a href=”https://viettel-solution.vn/”>Trang chủ</a> <span class=”sep”>›</span> Sản phẩm – dịch vụ <span class=”sep”>›</span> <span class=”current”>Viettel CA – Dịch vụ chứng thực số</span>

<strong>Dịch vụ chữ ký số Viettel-CA</strong> là dịch vụ cung cấp chứng thư số để khách hàng là cá nhân hay doanh nghiệp có thể sử dụng để giao dịch điện tử như: kê khai, nộp thuế điện tử, hải quan, BHXH, BHYT, ký hợp đồng giao dịch…

Theo điều 4 Luật số <a href=”http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&amp;mode=detail&amp;document_id=164955″ target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>21/2012/QH13</a> bổ sung thêm Khoản 10 vào Điều 7 của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 kể từ ngày 1/7/2013 thì 100% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh thành phố có cơ sở hạ tầng về CNTT bắt buộc phải kê khai thuế qua mạng. ==&gt; Như vậy, <strong>doanh nghiệp mới thành lập 100% phải sử dụng hóa đơn điện tử.</strong>

<h2>Ứng dụng chữ ký số Viettel?</h2>
<h2>Bảng giá chữ ký số Viettel</h2>

<strong>Bảng giá đăng ký mới chữ ký số (chiết khấu tới 30%)</strong>

<em><span style=”color: #ed1c24;”>(*Lưu ý: bảng giá đăng ký mới này không kèm khuyến mãi)</span></em>
<table class=”banggia”>
<tbody>
<tr>
<td style=”text-align: center;” colspan=”4″><strong>BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Thời gian sử dụng</td>
<td style=”text-align: center;”> 1 Năm</td>
<td style=”text-align: center;”> 2 Năm</td>
<td style=”text-align: center;”>       3 Năm</td>
</tr>
<tr>
<td>Giá trên hóa đơn</td>
<td>1.826.000</td>
<td>2.741.000</td>
<td>3.109.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Giá thanh toán thực tế</td>
<td>1.590.000</td>
<td>2.090.000</td>
<td>2.190.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style=”text-align: center;”><em>(Bảng giá đã bao gồm thuế VAT và Khuyến Mãi USB Token Trị giá 500 K)</em></p>

<strong>Lựa chọn 1: Mua chữ ký số tặng kèm HĐĐT (S-Invoice) + thêm thời gian sử dụng</strong>

<em><span style=”color: #ed1c24;”>(*Lưu ý: Thời gian áp dụng: 01/04/2020 – 31/05/2020)</span></em>
<table class=”banggia”>
<tbody>
<tr>
<td style=”text-align: center;” colspan=”4″><strong>MUA CKS TẶNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Thời gian sử dụng</td>
<td style=”text-align: center;”> 1 Năm</td>
<td style=”text-align: center;”> 2 Năm</td>
<td style=”text-align: center;”>       3 Năm</td>
</tr>
<tr>
<td style=”text-align: left;”>Tặng thêm số tháng sử dụng<img class=”alignright size-full wp-image-558″ src=”https://viettel-solution.vn/wp-content/uploads/2019/06/km.gif” alt=”” width=”35″ height=”15″ /></td>
<td style=”text-align: center;”>Thêm 3 tháng</td>
<td style=”text-align: center;”>Thêm 3 tháng</td>
<td style=”text-align: center;”>Thêm 3 tháng</td>
</tr>
<tr>
<td>Tặng thêm hóa đơn điện tử <img class=”alignright size-full wp-image-558″ src=”https://viettel-solution.vn/wp-content/uploads/2019/06/km.gif” alt=”” width=”35″ height=”15″ /></td>
<td style=”text-align: center;”>Tặng 500 hóa đơn</td>
<td style=”text-align: center;”>Tặng 1.000 hóa đơn</td>
<td style=”text-align: center;”>Tặng 1.500 hóa đơn</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Giá đăng ký mới</strong></td>
<td style=”text-align: center;”><strong>1.826.000</strong></td>
<td style=”text-align: center;”><strong>2.741.000</strong></td>
<td style=”text-align: center;”><strong>3.110.000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Giá gia hạn</strong></td>
<td style=”text-align: center;”><strong>1.826.000</strong></td>
<td style=”text-align: center;”><strong>2.541.000</strong></td>
<td style=”text-align: center;”><strong>2.909.000</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style=”text-align: center;”><em>(Bảng giá đã bao gồm thuế VAT và Khuyến Mãi USB Token Trị giá 500 K)</em></p>
<strong>Lựa chọn 2: Mua chữ ký số tặng kèm Phần mềm BHXH Viettel (vBHXH) + thêm thời gian sử dụng</strong>

<em><span style=”color: #ed1c24;”>(*Lưu ý: số năng sử dụng PM Bảo hiểm xã hội tặng kèm tương ứng số năng đăng ký chữ ký số)</span></em>
<table class=”banggia”>
<tbody>
<tr>
<td style=”text-align: center;” colspan=”4″><strong>BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI TẶNG vBHXH + THÊM THỜI GIAN SỬ DỤNG</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Thời gian sử dụng</td>
<td style=”text-align: center;”> 1 Năm</td>
<td style=”text-align: center;”> 2 Năm</td>
<td>       3 Năm</td>
</tr>
<tr>
<td>Giá trên hóa đơn (có VAT)</td>
<td style=”text-align: center;”>1.826.000</td>
<td style=”text-align: center;”>2.741.000</td>
<td style=”text-align: center;”>3.110.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Tặng thêm số tháng sử dụng <img class=”size-full wp-image-558 alignright” src=”https://viettel-solution.vn/wp-content/uploads/2019/06/km.gif” alt=”” width=”35″ height=”15″ /></td>
<td><span style=”color: #ff6600;”><strong>Thêm 6 tháng</strong></span></td>
<td><span style=”color: #ff6600;”><strong>Thêm 9 tháng</strong></span></td>
<td><span style=”color: #ff6600;”><strong>Thêm 12 tháng</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td style=”text-align: center;” colspan=”4″><span style=”color: #00a859;”><strong>Tặng kèm thêm phần mềm Bảo Hiểm Xã Hội Viettel (vBHXH)</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td>Giảm giá <img class=”alignright size-full wp-image-558″ src=”https://viettel-solution.vn/wp-content/uploads/2019/06/km.gif” alt=”” width=”35″ height=”15″ /></td>
<td style=”text-align: center;”>0</td>
<td style=”text-align: center;”>400.000</td>
<td style=”text-align: center;”>620.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Giá thanh toán thực tế <img class=”alignright size-full wp-image-558″ src=”https://viettel-solution.vn/wp-content/uploads/2019/06/km.gif” alt=”” width=”35″ height=”15″ /></td>
<td style=”text-align: center;”><span style=”color: #ff0000;”><strong> 1.826.000</strong></span></td>
<td style=”text-align: center;”><span style=”color: #ff0000;”><strong> 2.341.000</strong></span></td>
<td style=”text-align: center;”><span style=”color: #ff0000;”><strong>2.490.000</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style=”text-align: center;”><em>(Bảng giá đã bao gồm thuế VAT và Khuyến Mãi USB Token Trị giá 500 K)</em></p>

<strong>GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ</strong>

<em><span style=”color: #ed1c24;”>(Ưu đãi tới 20% khi gia hạn chữ ký số Viettel)</span></em>
<table class=”banggia” style=”height: 105px;” width=”378″>
<tbody>
<tr>
<td style=”text-align: center;” colspan=”4″><strong>BẢNG GIÁ GIA HẠN CKS CỦA VIETTEL</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style=”text-align: left;”>Gia hạn</td>
<td style=”text-align: center;”>1 Năm</td>
<td style=”text-align: center;”>2 Năm</td>
<td style=”text-align: center;”>3 Năm</td>
</tr>
<tr>
<td>Giá trên hóa đơn</td>
<td style=”text-align: center;”>1.276.000</td>
<td style=”text-align: center;”>2.191.000</td>
<td style=”text-align: center;”>2.909.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Giá thanh toán thực tế <img class=”size-full wp-image-558 alignright” src=”https://viettel-solution.vn/wp-content/uploads/2019/06/km.gif” alt=”” width=”35″ height=”15″ /></td>
<td style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #ff0000;”>1.190.000</span></strong></td>
<td style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #ff0000;”>1.890.000</span></strong></td>
<td style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #ff0000;”>2.190.000</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style=”text-align: center;”><em>(Bảng giá đã bao gồm thuế VAT và Khuyến Mãi USB Token Trị giá 500 K)</em></p>

<div class=”gr_button”><a class=”btn_action” href=”tel:0961336133″ target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”><i class=”icofont-phone”></i> 096 133 6133</a><a class=”btn_action btn_datmua” href=”#openform”><i class=”icofont-wechat”></i> Tư vấn</a></div>
<h2>Ưu điểm chữ ký số Viettel</h2>
<h2>Quy trình và thủ tục đăng ký</h2>
1. Khách hàng cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

+ 1 Giấy đăng ký kinh doanh (photo và đóng dấu treo của doanh nghiệp).

+ 1 Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện doanh nghiệp (photo đóng dấu treo).

2. Nhân viên Viettel ký kết hợp đồng với Khách hàng
<ul>
<li>2 Bản hợp đồng dịch vụ viettel-ca có đóng dấu xác nhận của 2 bên (Mỗi bên giữ một bản).</li>
<li>2 Bản phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ viettel-ca đóng dấu xác nhận 2 bên (Mỗi bên giữ một bản).</li>
</ul>
3. Cung cấp Chữ Ký Số Viettel cho khách hàng

+ Thời gian Viettel cung cấp dịnh vụ và bàn giao trong vòng từ 2 đến 24 giờ.

4. Nhân viên Viettel sẽ tiến hành bàn giao cho khách hàng:

+ 1 thiết bị USB Token Chữ Ký Số Viettel.

+ 1 Giấy chứng nhận sử dụng Chữ Ký Số Viettel.

+ 1 Biên bản bàn giao Chữ Ký Số Viettel.

+ 1 Hóa đơn thuế VAT của Viettel.

+ Nhân Viên Viettel trực tiếp cài đặt, hướng dẫn sử dụng và thanh toán trực tiếp.