hoặc

Chọn gói cước

(*) Miễn phí thuê bao tháng + Cam kết sử dụng tối thiểu 12 tháng

T100

Cước duy trì: 100.000đ / 01 tháng
1000 phút nội mạng
50 phút ngoại mạng
Đăng ký

B100

Cước duy trì: 100.000đ / 01 tháng
1000 phút nội mạng
10 phút ngoại mạng
2GB data/tháng
Đăng ký

B150

Cước duy trì: 150.000đ / 01 tháng
1000 phút nội mạng
100 phút ngoại mạng
100 SMS nội mạng
4GB data tốc độ cao
Đăng ký

V200

Cước duy trì: 200.000đ / 01 tháng
Free nội mạng dưới 20 phút
200 phút ngoại mạng
2GB data/ngày
TB kích hoạt trước 15/08/2018
Đăng ký

B200

Cước duy trì: 200.000đ / 01 tháng
Free nội mạng dưới 30 phút
150 phút ngoại mạng
150 SMS nội mạng
8GB data tốc độ cao
Đăng ký

B250

Cước duy trì: 250.000đ / 01 tháng
Free nội mạng dưới 60 phút
200 phút ngoại mạng
200 SMS nội mạng
10GB data tốc độ cao
Đăng ký

B300

Cước duy trì: 300.000đ / 01 tháng
Free nội mạng dưới 60 phút
250 phút ngoại mạng
250 SMS nội mạng
10GB data tốc độ cao
Đăng ký

B350

Cước duy trì: 350.000đ / 01 tháng
Free nội mạng dưới 60 phút
300 phút ngoại mạng
300 SMS nội mạng
12GB data tốc độ cao
Đăng ký

B400

Cước duy trì: 400.000đ / 01 tháng
Free nội mạng dưới 60 phút
350 phút ngoại mạng
350 SMS nội mạng
15GB data tốc độ cao
Đăng ký

B500

Cước duy trì: 500.000đ / 01 tháng
Free nội mạng dưới 60 phút
500 phút ngoại mạng
400 SMS nội mạng
30GB data tốc độ cao
Đăng ký

B700

Cước duy trì: 700.000đ / 01 tháng
Free nội mạng dưới 60 phút
700 phút ngoại mạng
700 SMS nội mạng
30GB data tốc độ cao
Đăng ký

B1000

Cước duy trì: 1.000.000đ / 01 tháng
Free nội mạng dưới 60 phút
1000 phút ngoại mạng
1000 SMS nội mạng
30GB data tốc độ cao
Đăng ký

Bạn cần chúng tôi tư vấn về các gói trả sau?

Liên hệ ngay Viettel Support theo số hotline để được tư vấn gói cước cho cá nhân và doanh nghiệp!

Hỗ trợ khách hàng 24/07