Trên 90% đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đến nay, ngành đã giảm từ 28 thủ tục hành chính xuống còn 27; trên 90% đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử; Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế đã kết nối gần 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến xã đến Trung ương

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, quý III/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục tập trung mọi nguồn lực rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; thường xuyên đánh giá hiệu quả của quy định thủ tục hành chính hiện hành, chủ động kiến nghị cắt giảm hoặc sửa đổi để đơn giản hóa thủ tục.

Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử
Theo đó, 18 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; bãi bỏ 1 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chi trả các chế độ này, do vậy rút gọn từ 28 xuống còn 27 thủ tục.

Ngành cũng đã hoàn thiện, trình Chính phủ Đề án “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 04, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan”. 100% văn bản đi, đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam (trừ văn bản mật và văn bản đặc thù) đều được tiếp nhận và phát hành điện tử.

Bên cạnh đó, toàn ngành đã giải quyết các phản ánh, kiến nghị kịp thời; thực hiện niêm yết, công khai tất cả 27 thủ tục hành chính theo quy định. Đồng thời, ngành cũng thường xuyên cập nhật, rà soát chuẩn hoá các thủ tục hành chính về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn hiệu lực, thủ tục hành chính mới ban hành và xoá bỏ các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận, thuận tiện trong quá trình giải quyết công việc.

Hệ thống Một cửa điện tử tập trung được ngành Bảo hiểm xã hội đưa vào vận hành để quản lý, theo dõi trực tuyến toàn bộ quy trình nghiệp vụ, từ việc tiếp nhận hồ sơ đến thụ lý giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cảnh báo tình trạng hồ sơ sắp đến hạn, chậm muộn…

Cập nhật tin tức & giải pháp mới nhất tại: www.viettel-solution.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ qua Zalo