Chính sách bảo hành đổi trả và hoàn tiền

I. Chính sách đổi trả

– Trong trường hợp nhân viên Viettel bàn giao dịch vụ cho Khách hàng, Khách hàng thấy không đúng nội dung trong hợp đồng, thiết bị hoặc phần mềm có lỗi … Khách hàng kiểm tra và báo lại cho nhân viên Viettel để đổi trả và khắc phục.

– Trường hợp Khách hàng nhận được hàng hoá và kiểm tra trước khi thanh toán hàng hoá, thiết bị, phần mềm … không đáp ứng được yêu cầu của Quý khách hàng khách hàng có thể không thanh toán và báo lại cho nhân viên Viettel để tìm hướng xử lý.

II. Chính sách hoàn tiền

Trường hợp khách hàng đã thanh toán và kiểm tra lại thấy dịch vụ không đúng như trong hợp đồng, khách hàng báo lại nhận viên Viettel để được hoàn tiền lại cho quý khách hàng.